greyunicorn68

A BCZ site

เป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นคือ ดินแดนที่เจริญในหลายๆ ด้านและน่าสนใจเป็นคุณสมบัติเฉพาะชาติหนึ่งของโลก คนไทยแล้วจึงได้ให้ความสนใจบ้านเมืองญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นเองก็เข้ามาทำงานในไทยเป็นส่วนมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังนิยมแรมรอนมาท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ รวมทั้งชั่วประเดี๋ยวและถาวรที่ไทย

ภาษาญี่ปุ่นจึงมีจุดสำคัญในลำดับต้นๆ ภาษาหนึ่งของคนไทยกับในดีกรีสากล เนื่องด้วยเป็นทั้งประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจระดับ 3 ของโลกและเป็นคู่ค้ายิ่งใหญ่ที่มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับเมืองไทยและมีความเป็นมิตรที่ยอดเยี่ยมต่อกัน ซึ่งมี สัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครบรอบ 125 ปี ใน พ.ศ. 2555 ประกอบกิจเข้ากับญี่ปุ่นมีพลังโดดเด่นทางทางอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไม้สอยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมไปถึงขนมธรรมเนียมต่างๆ ที่ส่งออกไปทั่วโลก เช่น งานศิลปะ ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น อาหารการกิน การ์ตูน และเกมส์กีฬาหลากหลาย

ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลในเมืองไทย อย่างเห็นชัด เนื่องด้วยชาวไทยคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมานาน อย่างเช่น เยาวชนไทยตื่นยามเช้ามาดูการ์ตูน เล่นเกม เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมด้วยนั่งรถยี่ห้อของประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ปรากฏรอบข้างชาวไทยในชีวิตประจำวันไม่มีเงินกลายส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้ว แล้วจึงทำให้ชาวไทยมากมายเกิดความอยากรู้และมีความกระตือรือร้นในการแปลภาษาญี่ปุ่น เพื่อศึกษาประเพณีนิยมระหว่างกันเยอะขึ้น

ยิ่งไปกว่านี้บริษัทของญี่ปุ่นก็มีการลงทุนให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะฉะนี้การติดต่อประสานงานและการเจรจากับชาวอาทิตย์อุทัย แล้วจึงเป็นผลกำไรต่อหน่วยงานและองค์กร ที่จะช่วยทำให้ระบบงาน แบบ เทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มสมรรถนะเยอะขึ้น เพราะเช่นนั้นการหาผู้ชำนาญหรือล่ามภาษาญี่ปุ่นในการแปลภาษาจึงมีความจำเป็นในการเข้ามาถึงคนญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามล่ามภาษาญี่ปุ่นน่ามีความเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น การเข้าถึงขนมธรรมเนียมด้านต่างๆ การตระหนักบริบทและพื้นฐานของภาษา เพื่อให้การแปลภาษาญี่ปุ่นสามารถทำได้อย่างเที่ยงตรง เที่ยงตรง และชัดเจน ล่ามภาษาญี่ปุ่น ที่ยอดเยี่ยมจึงมีความสำคัญในการช่วยก้าวหน้าองค์กร โดยการติดต่อและแลกความรู้กับชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการต่อยอดทางสมองในทางหลายชนิด แต่ทว่าในปัจจุบันบุคลากรที่จะเชี่ยวชาญแปลภาษาญี่ปุ่นได้ดีเลิศนั้นมีเล็กน้อย หรือใช้เวลานานในการสั่งสมความชำนาญ ในในระหว่างที่ชาวญี่ปุ่นเข้าในเมืองไทยทวีคูณเรื่อยๆ จึงอาจต้องจัดจ้างคนข้างนอกมาช่วยเสริมด้านการแปลภาษา ทั้งนี้เพราะสามารถรายงานความรู้และเพิ่มพูนความเข้าใจให้ชาวญี่ปุ่นเข้าลงทุนในไทย ไปเที่ยวไทย และชื่นชอบในเมืองไทยเพิ่มขึ้น โดยเหตุนั้นล่ามภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นผู้แทนทางภาษาในการเชื่อมความผูกพันที่ดีเลิศระหว่างคนไทยกับชาวอาทิตย์อุทัยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อก้าวหน้าความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้อย่างมีผลที่เกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (japanrs108.wordpress.com)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

site by bcz