greyunicorn68

A BCZ site

ในยุคเวลานี้ มนุษยโลกได้ผันเข้ายุคข้อมูลข่าวสารไร้แนวเขตแดนหรือยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นเหตุให้การเคลื่อนที่พลวัตรข้างในโลกขับเคลื่อนและเปลี่ยนถ่ายไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังการติดต่อสื่อสารในช่วงเวลานี้ที่จำเป็นมีภาษากลางในการสื่อสารกับชาวต่างแดน อย่างไรก็ตาม ภาษาเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความสำคัญทั้งในแนวเข้าสังคมและเศรษฐกิจในทุกมิติ ทั้งนี้เพราะจำเป็นใช้ภาษาในการติดต่อประสานงานอยู่ทุกวันและปฏิรูปความรู้ด้านมากมาย ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

หากทุกๆคนมีความรอบรู้และความเข้าใจทางภาษากลุ่มนี้แล้ว ย่อมจะเกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความก้าวหน้าและต่อยอดองค์ความรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะภาษาต่างแดนที่สำคัญ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งหากมีความชำนิชำนาญในการแปลภาษากลุ่มนี้โดยตรง มิได้แปลผ่านภาษาอื่นก็จะเป็นผลดีเหลือเกิน ทั้งนี้เพราะสามารถได้รับข้อมูลอย่างละเอียดลุ่มลึก เนื่องแต่ขนมธรรมเนียมแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ภาษาที่ใช้จึงมีหลักเกณฑ์แบบแผนที่แตกต่างกันไปด้วย

อาทิเช่น บางคำศัพท์ของภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลมาเป็นภาษาไทยโดยเจาะจง มากกว่านั้นอาจจะไม่มีศัพท์ที่แปลคำนั้นได้ จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษทับคำศัพท์ภาษาไทยหรือข้อกำหนดศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ เช่นนี้ถ้าผู้แปลรับรู้ข้อมูลไปถึงเบื้องหน้าเบื้อหลังของภาษาหรือศัพท์นั้นๆ ว่ามีรากศัพท์หรือมีที่มาจากที่ใด ก็จะเป็นเหตุให้ก่อกำเนิดความรู้ความเข้าใจในภาษาเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ด้วยสาเหตุนี้การแปลภาษาที่ดีจึงจำเป็นจะต้องมีการแปลที่สวยงาม เที่ยงตรง และแน่ชัด โดยรู้ถึงบริบททางภาษาอย่างแท้จริง เพื่อให้คำแปลเป็นไปอย่างแม่นยำ ไม่ผิดเพี้ยน หรืออ่านแล้วราบรื่นตามสำนวนภาษาที่งามตา

นอกจากนี้ ล่ามภาษายังมีความหมายในฐานะมือโปรด้านภาษาที่จะควรอาศัยประสบการณ์ การเข้าถึงประเพณีนิยมของประเทศนั้นๆ ประกอบกับการบริการแปลภาษา|รับแปลภาษา|แปลภาษา|แปลเอกสาร|บริการแปลเอกสาร|รับแปลเอกสารได้อย่างถ้วนถี่ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยล่ามที่ดีจะจำเป็นจะต้องมีรอบบินทางภาษาสูง การพูดที่ฉะฉาน และสามารถอธิบายความหมายได้อย่างทะมัดทะแมง ฉันนั้นล่ามภาษาจึงมีเหตุจำเป็นในการติดต่องานและการท่องเที่ยว ที่จะเป็นคนช่วยในหน้าที่ด้านภาษาต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลและลุตามที่หวังยิ่งขึ้น

ภาษาจึงเป็นอีกตัวกลางหนึ่งที่สำคัญ ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจต่อชาวต่างประเทศ นอกจากนี้องค์ความรู้ต่างๆ ยังได้รับการแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นความรอบรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับการแปลมาก่อน คนทั่วไปก็สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปปฏิรูปตัวเอง แวดวง และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ด้วยเหตุว่าในสมัยนี้การค้าขายความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างสูงในการบูรณาการและการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยมีการไปมาหาสู่ดูงานในต่างแดนอย่างไม่ขาดสาย ฉะนั้นจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษา รวมถึงมีศิลป์ในการใช้วาจาหรือวาทศิลป์ ซึ่งเป็นเหตุให้ภาษาที่แปลนั้น เว้นแต่ว่าจะได้ข้อมูลที่ครบบริบูรณ์แล้วยังจะได้คำแปลที่น่าอ่าน ไพเราะ กินใจ และมีคุณภาพ

http://guru.sanook.com/dictionary

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

site by bcz